Informace pro zájemce/ Informations for interested people

Zájemci o štěně jsou u nás, po předchozí telefonické domluvě, vítáni, návštěva je možná po 4. týdnu věku štěňat a později.

Štěňata od nás odchází odčervená, očkovaná, čipovaná s očkovacím průkazem nebo pet pasem a balíčkem krmiva nejdříve ve věku 8 týdnů. Součástí prodeje je samozřejmě  kupní smlouva.

Všechna naše štěňata mají průkaz původu, nemnožíme jedince bez PP!

Cena jednotlivých štěňat z vrhu se liší, závisí na zbarvení, pohlaví a pochopitelně vlohách daného jedince.

Zájemce si může štěně rezervovat, rezervace se stává závaznou po složení zálohy, která činí cca 1/3 kupní ceny jedince a zájemci garantuje, že štěně nebude nabízeno a prodáno druhé osobě.

Štěňata z mé chovatelské stanice nejsou určena pro držení venku v kotci či boudě! Vyžaduji, aby byla udžována v dobré výživové a zdravotní kondici a kontakt s budoucími majitely, velmi mi záleží na jejich dalším osudu i po odchodu od nás.

 

Interested persons are welcome antecedent to phone agreement. The visit is possible after 4 week of puppies and later.

The pupies from us are completely vaccinated, dewormed and chipped. They have pet pass and a pack of food for start. They are ready to go after 8 week. A part of sale is also purchase agreement.

All of the puppies have pedigree, we dont produce puppies without pedigree!

The price of puppies is different and depends on color, sex and abilities of each puppy.

Interested person can reserve a puppy, the reservation becomes binding on deposit, which is about 1 / 3 the price of the individual candidates and guarantees that the puppy will not be offered and sold to another person.

Puppies from my kennels are not intended for hold outdoor in a cote or kennel! I require to hold every puppy in good health and nutrition condition and contact with owners. I really matter to their further destiny after they left us.