Další psi s hnědým genem/ another dogs with brown gene added

03.11.2011 17:48

Po dlouhé době přidáni další psi s hnědým genem:

Little Sable Troy Von Der Sperlingshöh, sobolí pes č.7;

Xtra Smart Vom Frenzer Feld, hnědý bělouš č. 35;

Kenobi Vom Odenwald, hnědý pálený pes č. 29;

Kosma-Teus Izomer, modrý bělouč č. 35;

Dan-L´s Side Effect, černý pálený pes č. 19;

Cantor Vom Odenwald, černý pes č. 20.

A také psi, kteří by mohli nést hnědý gen:

Sheerclever I Could Be Dreaming, zlatý pes č. 7;

Over The Top Vom Frenzer Feld, modrý bělouš č. 8;

Summer Wine From Frenzer Feld, modrý bělouš č.9.

 

After a long time added another dogs with brown gene:

Little Sable Troy Von Der Sperlingshöh, sasble dog NO.7;

Xtra Smart Vom Frenzer Feld, chocolate roan dog NO. 35;

Kenobi Vom Odenwald, chocolate tan dog NO. 29;

Kosma-Teus Izomer, blue roan dog NO. 35;

Dan-L´s Side Effect, black and tan dog NO. 19;

Cantor Vom Odenwald, black dog NO. 20.

And the dogs which could carry this gene:

Sheerclever I Could Be Dreaming, golden dog NO. 7;

Over The Top Vom Frenzer Feld, blue roan dog NO. 8;

Summer Wine From Frenzer Feld, blue roan dog NO.9.