Color test - lokus K

04.05.2011 06:30

Vyšetření lokusus K od Izi už mě tolik nepotěšilo: KB/KB, znamená, že ač Izi je nositelkou 2 genů pro pálení, u potomků v 1. generaci se fenotypicky pálení neprojeví. Při vhodném krytí se pálení může projevit až v 2. generaci. Takže nás čeká trochu delší cesta :-)